Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Završena izgradnja Rekreacijskog centra “Ciglana”

Općina Ivankovo već sedam godina ulaže financijska sredstva u izgradnju dječjih igrališta u sklopu parkova te rekreacijske centre u sva tri naselja općine.
Tako je izradila građevinsku dokumentaciju i ishodila građevinsku dozvolu za izgradnju 5 rekreacijskih centara na području Općine Ivankovo kroz nekoliko faza izgradnje i opremanja.

Na području naselja Ivankovo izgradit će se tri rekreacijska centra: rekreacijski centar „Ciglana“ (u Frankopanskoj ulici), rekreacijski centar „Kolodvor“ (kod željezničke stanice) te rekreacijski centar „Sv. Nikole Tavelića“ (kod istoimene crkve).
Na području naselja Retkovci izgradit će se jedan rekreacijski centar „Pčelica“ (kod vrtića) te u naselju Prkovci također jedan rekreacijski centar „Radost“.
Izgradnje i opremanja su parcijalno započeta na svih pet lokacija te će se svi zahvati i opremanje provesti na isti način.
Završena je izgradnja i opremanje rekreacijskog centra „Ciglana“ u naselju Ivankovo koji se sastoji od tri dijela: Street workout parka, vježbališta (uključena sprava za osobe sa invaliditetom), dječjeg igrališta sa popratnom infrastrukturom te video nadzorom ukupne vrijednosti 97.786,98 EUR (s PDV-om).
Provedeni su građevinski radovi u vrijednosti 39.736,29 EUR, elektro radovi – rasvjeta i priključak na niskonaponsku mrežu u vrijednosti od 8.834,74 EUR, opremanje spravama i zaštitnom podlogom u iznosu od 43.989,25 EUR, hortikultura i oznake u vrijednosti od 982,16 EUR, videonadzor u vrijednosti od 2.094,54 EUR te projektiranje i nadzor u vrijednosti od 2.150,00 EUR (u sve iznose uključen je PDV).
Načelnik Općine Ivankovo i ministrica Ministarstva turizma i sporta potpisali su Ugovor o provedbi projekta „Izgradnja rekreacijskog centra Ciglana“ kojim se reguliraju međusobna prava na način da će Ministarstvo sufinancirati navedeni projekt u visini od 26.545,00 EUR.
Dakle, od ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 97.786,98 EUR Ministarstvo je financiralo projekt sa 26.545,00 EUR dok je iz općinskog proračuna izdvojeno 71.241,98 EUR (s PDV-om).
Skip to content