Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ZAHTJEV ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Poštovani mještani,
područje općine Ivankovo zahvatila je 05. kolovoza 2021. godine prirodna nepogoda olujnog vjetra i tuče koja je uzrokovala velike štete na stambenim i gospodarskim objektima te poljoprivrednim kulturama.
U skladu s navedenim načelnik Općine Ivankovo zatražio je proglašavanje prirodne nepogode od strane županije.
Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda župan Vukovarsko-srijemske županije je dana 09. kolovoza 2021. godine donio Odluku o proglašavanju prirodne nepogode od tuče, kiše koja se smrzava u dodiru sa podlogom na području općine Ivankovo kojem su nanijete velike materijalne štete na poljoprivredi i građevinama 05. kolovoza 2021. godine.
ZAHTJEV ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE
Općina Ivankovo će početi zaprimati zahtjeve za prijavu šteta od 10. kolovoza 2021. do zaključno 17. kolovoza 2021. godine svaki radni dan od 09.00 do 16.00 sati u prostorijama Općine.
Zahtjev se  podnosi na propisanom obrascu – OBRAZAC PN uz koji je potrebno priložiti:
– vlastoručno potpisanu Izjavu o osiguranju
– dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (za štete u poljoprivredi)
– građevinsku dozvolu ili rješenje o izvedenom stanju (za štete na stambenim i gospodarskim objektima)
– fotografije (vidljivost nastale štete).
POTREBNI OBRASCI:
Skip to content