Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ZAHTJEV ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Poštovani mještani,

sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda župan Vukovarsko-srijemske županije je dana 23. kolovoza 2023. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje Općine Ivankovo, nastale tijekom svibnja i lipnja 2023. godine od prekomjernih količina oborina odnosno pojave takva opsega koja ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuje bitne poremećaje u životu ljudi i to na poljoprivrednim kulturama šećerne repe, pšenice, ječma, uljane repice, krumpira i ostalim korjenastim kulturama.

Općina Ivankovo će početi zaprimati zahtjeve za prijavu štete od 24. kolovoza 2023. do zaključno 31. kolovoza 2023. godine svaki dan od 09:00 do 16:00 sati u prostorijama Općine.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – OBRAZAC PN uz koji je potrebno priložiti:
– vlastoručno potpisanu Izjavu o osiguranju
– dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrazac iz sustava Agronet
– fotografije (vidljivost nastale štete potrebno je isprintati u boji ili poslati na e-mail: stete2023opcinaivankovo@gmail.com uz naslov: ime i prezime podnositelja zahtjeva)

NAPOMENA:
Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete na poljoprivrednim česticama (kulturama) koje su osigurane od prekomjernih količina oborina.

POTREBNI OBRASCI:

 

Skip to content