Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ZAHTJEV ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Poštovani mještani,

područje općine Ivankovo zahvatila je 19. srpnja 2023. godine prirodna nepogoda olujnog i orkanskog vjetra koja je uzrokovala velike štete na stambenim i gospodarskim objektima te poljoprivrednim kulturama.

U skladu s navedenim načelnik Općine Ivankovo zatražio je proglašenje prirodne nepogode od strane Vukovarsko-srijemske županije.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanu posljedica prirodnih nepogoda župan Vukovarsko-srijemske županije je dana 21. srpnja 2023. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode nastale uslijed olujnog i orkanskog vjetra na području općine Ivankovo kojem su nanijete velike materijalne štete na građevinama i poljoprivredi 19. srpnja 2023 godine.

PREDAJA ZAHTJEVA ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Općina Ivankovo će početi zaprimati zahtjeve za prijavu štete od 21. srpnja 2023. od 14.00 sati do zaključno 31. srpnja 2023. godine svaki radni dan od 10:00 do 18:00 sati na sljedećim lokacijama u sva tri naselja općine:

  • IVANKOVO – Dom za starije, Bošnjaci 18
  • RETKOVCI – Društveni dom Retkovci, B. Radića 3
  • PRKOVCI – Društveni dom Prkovci, Glavna 21

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – OBRAZAC PN uz koji je potrebno priložiti:

  • vlastoručno potpisanu Izjavu o osiguranju
  • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (za štete u poljoprivredi)
  • građevinsku dozvolu ili rješenje o izvedenom stanju (za štete na stambenim i gospodarskim objektima)
  • fotografije – max 3 kom (vidljivost nastale štete potrebno je isprintati u boji ili poslati na e-mail: stete2023opcinaivankovo@gmail.com uz naslov: ime i prezime podnositelja zahtjeva)
  • presliku računa prijavitelja štete – vlasnika objekta ili člana obitelji
  • OIB vlasnika objekta

Sve potrebne obrasce moguće je preuzeti na dnu ove objave ili na navedenim lokacijama na kojima je također omogućeno i kopiranje svih dokumenata.

 

NAPOMENA:

Temeljem članka 20. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se:

– za štete na imovini koja je osigurana

– za štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine

– neizravne štete

– za štete nastale na nezakonito izgrađenim stambenim zgradama, gospodarskim zgradama i zgradama javne namjene za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju, osim ako je postupak legalizacije u tijeku, odnosno pokrenuti je prije nastanka prirodne nepogode (osim za korisnike socijalne skrbi uz uvjet dostavljanja rješenja o priznatom pravu na socijalnu skrb)

– za štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60% vrijednosti imovine

 

POTREBNI OBRASCI:

 

Skip to content