Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Turizam

Organizirani turizam je u općini Ivankovo tek u začetku, i uglavnom se svodi na ponudu seoskog turizma. Dio teritorija kojeg pokriva naša Općina je svakako interesantan arheološki, povijesno, tradicijski i reljefno za mnoge potencijalne posjetitelje.

Na području općine Ivankovo, kao i na širem prostoru, osnovne reljefne karakteristike su određene odnosom viših lesnih zona i aluvijalnih ravni. Ovakav reljef karakterizira jednoličan geološki sastav i neznatne visinske razlike. U građi reljefa najprostranjenije su naslage močvarnog i pretaloženog prapora dok su močvarne naslage većim dijelom zastupljene u dijelu bosutske i vučanske nizine. Sve to čini jednu cjelinu ugodnu za razvoj izletničkog turizma.

Na području Općine su prisutne uglavnom šume hrasta lužnjaka nastale uglavnom prirodnim putem – oplodnim sječama, osim Durgutovice koja je umjetno podignuta. Šume se odlikuju srednjom kakvoćom, stablimičnim i grupimičnim rasporedom stabala, djelomično narušenog zdravlja i izraženim slojem grmlja i prizemnog rašća. Lov i ribolov je u našem kraju tradicionalno razvijen i zanimiljiv kako stanovnicima naše Općine tako i njihovim prijateljima i poznanicima koji kao gosti mogu uživati i provoditi ugodne trenutke u prelijepom okruženju.

Lov (lovišta i lov na divljač)

Prostor općine Ivankovo, po svojim prirodnim osobinama vrlo je pogodan za lov i lovno gospodarstvo. U njemu su dijelovi četiri državna lovišta i dva zajednička lovišta. Državna lovišta formirana na području općine Ivankovo su:

  • Državno vlastito otvoreno lovište br. XVI/15 «Durgutovica»
  • Državno vlastito otvoreno lovište br. XVI/6 «Grabarje»
  • Državno vlastito otvoreno lovište br. XVI/10 «Nadiševci»
  • Državno vlastito otvoreno lovište br. XVI/9 «Merolino»

Skip to content