Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sastavljanje i ažuriranje plana razvoja Općine Ivankovo od 2019. – 2027.

NAZIV PROJEKTA: Sastavljanje i ažuriranje plana razvoja Općine Ivankovo

NAZIV NATJEČAJA: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Natječaj za provedbu Podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba tipa

operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«

VRIJEDNOST PROJEKTA: 128.750,00 kn

EU SUFINANCIRANJE (85%): 109.437,50 kn

RH SUFINANCIRANJE (15%): 19.312,50 kn

CILJEVI PROJEKTA: Provedbom ovoga projekta stvaraju se pretpostavke za jačanje gospodarske osnove (razvoja poduzetništva, privlačenje domaćih i stranih ulaganja), unapređenje životnog standarda, gospodarenje razvojnim čimbenicima, sustavno poticanje razvoja, aktivno sudjelovanje u stvaranju društva znanja, ubrzavanje i usmjeravanje razvoja.

Skip to content