Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste J. J. Strossmayera U Retkovcima

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste J. J. Strossmayera  U Retkovcima

NAZIV NATJEČAJA:  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Natječaj za provedbu Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“

 VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.895.202,92 kn

EU SUFINANCIRANJE (85%): 2.460.922,48 kn

RH (SUFINANCIRANJE 15%): 434.280,44 kn

CILJEVI PROJEKTA: Poboljšanje stanja prometne infrastrukture u Općini Ivankovo te naselju Retkovci koje po svojim osnovnim obilježjima pripada u izrazito ruralno naselje. Rekonstrukcijom ove nerazvrstane ceste neposredno će se uz povećanje sigurnosti sudionika u prometu stvoriti i okruženje jednakih mogućnosti na druge ruralne sredine u Republici Hrvatskoj i doprinijeti uspostavljanju veće socijalne uključivosti stanovnika kao krajnjih korisnika ovog Projekta.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

  1. Asfaltiran put u dužini 970,0 m
  2. Proširenje puta s postojećih 4,5 m na 5,5 m
  3. Izgrađena 2 parkirališta (17 i 11 parkirnih mjesta s po jednim mjestom za invalide)
  4. Očišćeni odvodni kanali
  5. Postavljena okomita i vodoravna signalizacija

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Skip to content