PROJEKT ZAŽELI II – OPĆINA IVANKOVO

 

Naziv projekta: Projekt zapošljavanja žena kroz pomoć starijima i nemoćnima II

Kodni broj: UP.02.1.1.13.0243

Vrijednost projekta: 2.217.300,00 kn

Financiranje projekta:  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85% i Državni proračun RH u iznosu od 15%

Nositelj projekta: Općina Ivankovo

Nadležna tijela:  Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao Upravljačko tijelo

Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2

Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci

Centar za socijalnu skrb Vinkovci

Voditeljica projekta: Ivana Tadić, dipl.oec.

Asistentica na projektu: Gordana Šimetić

 

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u razdoblju od 2014.-2020.

Trajanje projekta je 18 mjeseci, s tim da žene pružaju pomoć krajnjim korisnicima u trajanju od 12 mjeseci, a izvještajno razdoblje projekta, točnije njegov početak je 04.09.2020. i traje do 04.03.2022.

 

 • Kome je ovaj projekt namijenjen?

U prvom redu to su žene (kao ciljna skupina ovog projekta) u nepovoljnom položaju na tržištu rada, pripadnice ranjive skupine kao što su žene starije od 50 godina sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, žene sa invaliditetom, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene žrtve trgovanja ljudima, beskućnice, liječene ovisnice.

Namijenjen je i krajnjim korisnicima, a to su starije i nemoćne osobe, osobe u nepovoljnom položaju, osobe sa invaliditetom kao i sve ostale osobe koje zbog određenih nedostataka nisu u mogućnosti samostalno obavljati osnovne kućanske poslove kao i brigu o sebi.

 

 • Koji je cilj ovog projekta?

 

 • omogućiti zapošljavanje i obrazovanje žena pripadnica ranjivih skupina niže razine obrazovanja na području Općine Ivankovo
 • unaprijediti i osnažiti radni potencijal teže zapošljivih žena pripadnica ranjivih skupina
 • povećati im pristup tržištu rada kroz obrazovanje i osposobljavanje
 • osigurati im osjećaj veće vrijednosti kroz zaposlenje
 • krajnjim korisnicima omogućiti socijalno uključenje i podizanje razine kvalitete života

 

 • Koje će se aktivnosti provoditi na ovom projektu?

 

 1.  Zapošljavanje –  25 žena sa područja općine Ivankovo koje su pripadnice ranjive skupine zaposleno je na period od 12 mjeseci, počevši od 01. studenog 2020., te se skrbe za najmanje 150 krajnjih korisnika
 2. Obrazovanje/osposobljavanje žena – njih 10 će se prije završetka projekta obrazovati, odnosno osposobiti za zanimanje po izboru, ujedno ono zanimanje koje je trenutno potrebno na tržištu rada, a koje će im omogućiti unaprjeđenje radnih kompetencija za ostatak radnog vijeka kao i priliku za zaposlenje nakon završetka projekta
 3.  Pružanje pomoći krajnjim korisnicima, a ta pomoć se odnosi na pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, briga o higijeni korisnika, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovor i druženje, uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.
 4. Osiguranje paketa osnovnih higijenskih potrepština krajnjim korisnicima
 5.  Kontrola i praćenje rada zaposlenica kroz evidencije rada, te koordinacija između zaposlenica i krajnjih korisnika od strane voditelja i asistenta na projektu
 6. Provođenje promotivnih aktivnosti i osiguranje vidljivosti ovog projekta
 7. Slanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava svaka 3 mjeseca Posredničkom tijelu razine 2 da bi se opravdala sredstva dobivena za provođenje projekta

 

Važne poveznice:

 

Službena facebook stranica načelnika Općine Ivankovo:

Skip to content