Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općinska uprava

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL: 

PROČELNIK

Mislav Tomić, mag.iur.

Tel: 032 379 628

E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

U okviru svog djelokruga Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela obavlja sljedeće poslove:

 • upravljanje radom upravnog odjela
 • službenički odnosi
 • normativna djelatnost
 • poslovi raspolaganja i gospodarenja općinskom imovinom i poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
 • javna nabava male i velike vrijednosti
 • koordinacija poslova i radnih zadataka
 • ostali poslovi po nalogu Općinskog načelnika i zamjenika

 

ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE

VODITELJ ODSJEKA:

Slaven Labazan, mag.iur.

Tel: 032 379 628

E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

U okviru svog djelokruga Voditelj odsjeka za opće poslove obavlja sljedeće poslove:

 • izrada akata i dopisa
 • priprema sjednica Općinskog vijeća
 • poslovi razvoja gospodarstva
 • poslovi pripreme projekata i javnih radova
 • poslovi pripreme i sudjelovanja u izradi i primjeni prostornih planova
 • praćenje i primjena propisa
 • ostali poslovi po nalogu Općinskog načelnika i zamjenika te pročelnika

Službenici u odsjeku za opće poslove:

Marija Ćuk, mag.admin.publ., viša stručna suradnica za pravne poslove i društvene djelatnosti, tel: 032 379 628 , E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

Jelena Vrbanić, bacc.admin.publ., viša referentica za opće i upravne poslove, tel: 032 379 628, E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

Helena Barić, referentica, administrativna tajnica načelnika, tel: 032 379 628 , E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

 

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

VODITELJICA ODSJEKA:

Nikolina Jelić, dipl. oec.

Tel: 032 379 628

E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

U okviru svog djelokruga Voditeljica odsjeka za proračun i financije obavlja sljedeće poslove:

 • izrada proračuna, obračuna i izvješća
 • obračun i isplata plaća
 • isplate iz proračuna
 • prijava i odjava zaposlenika
 • ostali poslovi po nalogu Općinskog načelnika i zamjenika te pročelnika

Službenici u odsjeku za proračun i financije:

Ana Vičić, dipl.oec., viša stručna suradnica za knjigovodstvo i financije, tel: 032 379 628 , E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

 Ivana Tadić, dipl.oec., viša stručna suradnica za računovodstvo i financije, tel: 032 379 628 , E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

VODITELJICA ODSJEKA:

Pavelka Gašpar, univ.bacc.ing.aedif.

Tel: 032 379 628

E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

U okviru svog djelokruga voditeljica odsjeka za komunalnog gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu obavlja sljedeće poslove:

 • sudjelovanje u postupcima provedbe projekata
 • sudjelovanje u postupcima javne nabave
 • sudjelovanje u izvođenju građevinskih radova Općine Ivankovo
 • praćenje propisa iz oblasti građevinarstva i izdavanje građevinskih dozvola
 • praćenje stanja građevinskih objekata u vlasništvu Općine Ivankovo
 • ostali poslovi po nalogu Općinskog načelnika i zamjenika te pročelnika

Službenici u odsjeku za komunalno gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu:

Ivana Vučevac Mrković, mag.ing.el., viša stručna suradnica za energetiku i druge poslove, tel: 032 379 628, E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

Ivana Šeperac, mag.admin.publ., viša referenica za komunalne poslove, tel: 032 379 628, E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

Matej Šeremet, referent – komunalni redar, tel: 032 379 628, mob: 099 473 6651, E-mail: komunalni.redar.ivankovo@gmail.com

 

ODSJEK ZA PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA I JAVNU NABAVU

VODITELJ ODSJEKA:

Igor Dojmi, mag. oec.

Tel: 032 379 628

E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

U okviru svog djelokruga voditelj odsjeka za provedbu razvojnih projekata i javnu nabavu obavlja sljedeće poslove:

 • upravljanje radom i nadzor nad radom odsjeka
 • javna nabava, izrada Plana nabave
 • poslovni pripreme i vođenja projekata
 • praćenje i primjena propisa
 • praćenje natječaja za provedbu mjera i projekata financiranih iz nacionalnih i EU izvora
 • praćenje provedbe i izvještavanje po Planu razvoja Općine Ivankovo
 • ostali poslovi po nalogu Općinskog načelnika i nadređenog službenika

Službenici u odsjeku za provedbu razvojnih projekata i javnu nabavu:

Marija Perković, bacc.admin.publ., referentica – administrativna tajnica, tel: 032 379 628, E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

Anamarija Kolarević, bacc.oec., – Voditeljica projekta “Izgradnja dječjeg vrtića u Ivankovu”

 

 

 

 

Prigovori na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ivankovo podnose se na mail: opcina.ivankovo@gmail.com ili osobno u Knjigu žalbe.

Skip to content