Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OPĆINA IVANKOVO NAPREDOVALA U 4. RAZVOJNU SKUPINU PREMA INDEKSU RAZVIJENOSTI – NAJUSPJEŠNIJA OPĆINA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI!!

Indeks razvijenosti je kompozitni pokazatelj definiran Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Uredbom o indeksu razvijenosti.
Indeksom se mjeri stupanj razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Indeks uzima u obzir vrijednosti svih 556 jedinica lokalne samouprave te 21 jedinicu područne (regionalne) samouprave te određuje njihov međuodnos.
Indeks razvijenosti izračunava se na temelju sljedećih pokazatelja:
1. Stope nezaposlenosti
2. Dohotka po stanovniku
3. Proračunskih prihoda JLP(R)S po stanovniku
4. Općega kretanja stanovništva
5. Stope obrazovanosti
6. Indeksa starenja.

Općina Ivankovo se do 2020. godine nalazila u 3. razvojnoj skupini, od ukupno 8 razvojnih skupina.
Prema novoj Odluci Vlade RH Općina Ivankovo nalazi se u 4. razvojnoj skupini s indeksom razvijenosti 97, 516. (Za usporedbu, Općina Kostrena spada u 8., najvišu razvojnu skupinu sa indeksom razvijenosti 119,349, dok Općina Ervenik spada u 1., najnižu razvojnu skupinu sa indeksom razvijenosti 67,259.)
Radi usporedbe, na području Vukovarsko-srijemske županije pored Općine Ivankovo još se samo grad Županja nalazi u 4. razvojnoj skupini dok su gradovi Ilok, Otok i sve ostale općine u nižim razvojnim skupinama od 1. – 3., izuzev grada Vukovara u 5. i Vinkovaca u 6. razvojnoj skupini.
Također, Vukovarsko-srijemska županija prema indeksu razvijenosti spada u najnižu, 1. razvojnu skupinu s indeksom razvijenosti 90,843 od ukupno 4 razvojne skupine i pretposljednja je na popisu od 20 županija u RH i Grada Zagreba.

Skip to content