Poštovani mještani,

zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi, odnosno ratarskim i povrtlarskim kulturama proljetne sjetve te dugogodišnjim nasadima nastalih tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2022. godine kao posljedica suše i ekstremno visokih temperatura načelnik Općine Ivankovo zatražio je proglašavanje elementarne nepogode od strane županije.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda župan Vukovarsko-srijemske županije je dana 06. rujna 2022. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje Vukovarsko-srijemske županije.

ZAHTJEV ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Općina Ivankovo će početi zaprimati zahtjeve za prijavu šteta od srijede, 07. rujna 2022. do zaključno srijede, 14. rujna 2022. godine svaki radni dan od 8.00 do 16.00 sati u prostorijama Općine.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – OBRAZAC PN  uz koji je potrebno priložiti:

  • Vlastoručno potpisanu Izjavu o osiguranju
  • Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrazac iz sustava Agronet (Zahtjev za potporu za 2022. godinu)
  • Fotografije (vidljivost nastale štete)

 

POTREBNI OBRASCI:

Skip to content