Mjesni odbor Prkovci čine sljedeći članovi:

 1. DANIJEL MARKANOVIĆ, predsjednik

Lj. Gaja 60

32 282 Prkovci

 

 1. PREDRAG KAURIN – potpredsjednik
 2. ĐURO ČOLAKOVIĆ
 3. LUKA FILAKOVAC
 4. IVAN TOLDI
 5. IVAN GRIZELJ
 6. MAJA KROG
 7. IVO KOVAČEVIĆ
 8. ANDREA BUTORAC
 9. IVANA MARIĆ
 10. NIKOLA KAURIN

 

Sjedište mjesnog odbora:

Društveni dom Prkovci, Ul. Glavna 19, Prkovci

 

Skip to content