Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Korisne informacije i upute vezano za izbjegličku krizu stanovništva iz Ukrajine

Prihvatni centar JUG II Osijek

 Mobitel: 099 386 4755

E-mail: pc.osijek@up.hr

 Za građane koji žele ponuditi svoj privatni smještaj za izbjeglo stanovništvo iz Ukrajine:

 E-mail: rcz.zbrinjavanje@mup.hr

 Na istu e-mail adresu mogu se javiti i građani koji žele volontirati.

 Psihosocijalna pomoć za izbjeglo stanovništvo iz Ukrajine:

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek, J.J. Strossmayera 1/1,  nacionalni broj 116 000  (od 0 do 24 sata)

 Internet stranica: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (cnzd.org)

 Voditelj centra: Tomislav Ramljak, telefon 031 272 943, mobitel 091 111 600 10 i e-mail: tomislav@cnzd.org

 Vinkovci, J. Dalmatinca 18, Angela Naletilić, mobitel 091 1160 018 i e-mail: angela.naletilic@cnzd.org

Detaljnije informacije pročitajte na letku u nastavku

Skip to content