Adresa i info

Bošnjaci 6,
Ivankovo
OIB: 20225440050
MB: 02558866
Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 16:00 h
Rad sa strankama:  09:00 – 11:30 h
Prijem kod načelnika: utorkom 09:00-12:00 h

E mail općine

opcina.ivankovo@gmail.com

Navedeni mail koristi se za elektroničku komunikaciju sa mještanima te za komunikaciju sa svim ostalim subjektima i medijima.

Brojevi telefona

Načelnik Općine Ivankovo

Marko Miličević, dipl.ing.

Telefon: 032 379-027

Mobitel: 099 526 3455

E-mail: nacelnik.ivankovo@gmail.com

 

 

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

Mislav Tomić, mag.iur.

Tel: 032 379 628

E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

 


Odsjek za opće poslove

Tel: 032 379 628

E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

 

 

Odsjek za proračun i financije

Tel: 032 379 628

E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

 

 

Odsjek za komunalno gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu

Tel: 032 379 628

E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

 

 

Odsjek za provedbu razvojnih projekata i javnu nabavu

Tel: 032 379 628

E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

Kontakt komunalnog redara Općine Ivankovo

tel: 099 473 6651

mail: komunalni.redar.ivankovo@gmail.com

Žiroračun općine

IBAN: HR1123900011815900007 – HPB d.d.

Ostali važni kontakti

 • UPRAVA GROBLJA OPĆINE IVANKOVO

prijava za provedbu sahrane (kontakt: 032 379 628)
od 08:00 h- 16:00 h
* prijava izvan radnog vremena na mobitel: 099 473 66 53

    • KOMUNALNO DRUŠTVO IVANKOVO d.o.o.

   Tel: 032/835 972
   Fax: 032/534 931
   E-mail: komunalno.ivankovo@gmail.com

   • DJEČJI VRTIĆ “IVANKOVO” 
    Područni objekt Dječji vrtić Izvor (sjedište uprave)
    Rojičani 85 a
    32281 Ivankovo
    Tel: 032 443 654
   • Područni objekt Dječji vrtić Maslačak
    Vatrogasna 2
    32281 Ivankovo
   • Područni objekt Dječji vrtić Pčelica
    Josipa Jurja Strossmayera 19 a
    32282 Retkovci
    Tel: 032 443 947
   • Župni ured Ivankovo 
     032 379 266
   • Pošta Ivankovo
     032 433221
   • Vukovarsko-srijemska županija, Vinkovci 
     032 344 111 – CENTRALA
   • Vukovarsko-srijemska županija, Vukovar 
     032 454 201 – CENTRALA
   • Matični ured
     032 379 627
Skip to content