Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Ivankovo

 

VAŽNE NAPOMENE:

  • Jedan kupac može na području RH kupiti poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i to maksimalno do 50 ha. U maksimalnu površinu uračunavaju se sve površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba kupila po natječajima sukladno dosadašnjim Zakonima o poljoprivrednom zemljištu.
  • Sve navedene izjave sadržane su u „OBRAZAC -1“ koji je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.
  • Rok za prijavu na Javni natječaj je 30 dana od dana objave, zaključno sa 6. srpnja 2023. godine.
  • Ponuditelj koji sudjeluje na natječaju dužan je na ime jamčevine uplatiti 10% od početne prodajne cijene nekretnine iz ovog natječaja na žiro-račun Općine Ivankovo, IBAN: HR1123900011815900007, model 68, poziv na broj 7242-OIB.
Skip to content