Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

IZBORI ZA ČLANOVE U EU PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

 

  • Sastav izbornih povjerenstava 

Izborna povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije –  OIP Ivankovo

https://www.izbori.hr/eup2024/izbpov/1/

  • Upute i obavijesti biračima 

https://www.izbori.hr/site/izbori-referendumi/izbori-clanova-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske/izbori-clanova-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske-2024/aktualnosti-4218/upute-i-obavijesti-biracima-4281/4281

  • Obavijest Ministarstva pravosuđa i uprave biračima 

– pregled, dopuna i promjena podataka upisanih u registar birača; podnošenje zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta; izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta; prethodna registracija, aktivna registracija

(https://mpu.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-izbore-za-clanove-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske-27974/27974)

  • Objava biračima 

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Izbori/EU%20izbori%202024/Objava%20bira%C4%8Dima.pdf

 

  • Popis nadležnih upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmpu.gov.hr%2FUserDocsImages%2F%2Fdokumenti%2FIzbori%2FEU%2520izbori%25202024%2F%2FPopis%2520nadle%25C5%25BEnih%2520upravnih%2520tijela%2520u%2520%25C5%25BEupanijama%2520i%2520Gradu%2520Zagrebu.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

  • Uvid u registar birača 

https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

 

UPUTE BIRAČIMA:

O izborima općenito

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/4396

Biračko pravo

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/4397

Biračko pravo državljana drugih država članica EU

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/4398

Glasovanje izvan mjesta prebivališta 

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/4399

Biračka mjesta 

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/4400

Glasovanje izvan i ispred biračkog mjesta 

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/4401

Identifikacija birača na biračkom mjestu 

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/4402

Utvrđivanje prava glasa na biračkom mjestu 

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/4403

Način glasovanja 

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/4404

Rezultati izbora 

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/4405

 

DIP RH:

https://www.izbori.hr/site/:

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2024/Izbori_za_EU_parlament/Kandidatura/EU%20parlament%202024%20rje%C5%A1enja%20i%20zbirna%20lista.pdf

Posebna biračka mjesta u ustanovama socijalne skrbi:

https://www.izbori.hr/site/izbori-referendumi/izbori-clanova-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske/izbori-clanova-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske-2024/aktualnosti-4218/biracka-mjesta-4277/4277

 

Skip to content