Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Edukacija za volontere u palijativnoj skrbi u organizaciji Društva “Hrvatska žena” Vinkovci

Društvo “Hrvatska žena” Vinkovci provodi projekt: “Inovativni pristupi palijativnoj skrbi i skrbi o starijim osobama na području Vukovarsko-srijemske županije”. Projekt je financiran iz sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
U sklopu aktivnosti u navedenom projektu planirana je edukacija za volontere u palijativnoj skrbi čiji su predavači liječnici, psiholozi, socijalni radnici i drugi stručnjaci u palijativnoj skrbi.

Edukacija će se održati prema sljedećem rasporedu:

  • 05.02. – Dr.med. Čalić – Što je palijativna skrb/medicina?
  • 06.02. – Dr.med. Čičak – Prepoznavanje simptoma kod palijativnog bolesnika
  • 07.02. – Majdančić, psihologinja – Komunikacija s bolesnikom
  • 08.02. – Čelebić, koordinator palijativne skrbi – Uloga volontera u palijativnoj skrbi
  • 09.02. – Čelebić – Holistički pristup bolesniku
  • 12.02. – Marčinko, socijalna radnica – Uloga socijalnog radnika u palijativnoj skrbi
  • 13.02. – Majdančić – Žalovanje

Navedeni termini edukacije održavat će se u Domu za starije Ivankovo, Bošnjaci 18, od 17.00 do 19.00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane da se odazovu i sudjeluju u edukaciji!

Skip to content