Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dječji vrtić sa pratećim sadržajima i malonogometno igralište

NAZIV PROJEKTA: Dječji vrtić sa pratećim sadržajima i malonogometno igralište

NAZIV NATJEČAJA: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« – provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.052.220,87 kn

UKUPAN IZNOS POTPORE: 3.554.845,31 kn

IZNOS SUFINANCIRANJA IZ EU FONDOVA (85%): 3.021.618,51 kn

IZNOS SUFINANCIRANJA IZ PRORAČUNA RH (15%): 533.226,80 kn

IZNOS VLASTITOG UDJELA FINANCIRANJA: 497.375,56 kn

CILJEVI PROJEKTA: Glavni cilj projekta je izgradnja dječjeg vrtića sa pratećim sadržajima i malonogometnog igrališta na k.č. 395/2 k.o. u naselju Retkovci kako bi se zadovoljile potrebe Općine Ivankovo za prijeko potrebnim vrtićem.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Izgrađena i osposobljena zgrada dječjeg vrtića u Retkovcima sa pratećim sadržajima i malonogometno igralište.

 

Skip to content