Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ostale obavijesti

ZAHTJEV ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Poštovani mještani,

sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda župan Vukovarsko-srijemske županije je dana 23. kolovoza 2023. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje Općine Ivankovo, nastale tijekom svibnja i lipnja 2023. godine od prekomjernih količina oborina odnosno pojave takva opsega koja ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuje bitne poremećaje u životu ljudi i to na poljoprivrednim kulturama šećerne repe, pšenice, ječma, uljane repice, krumpira i ostalim korjenastim kulturama.

Općina Ivankovo će početi zaprimati zahtjeve za prijavu štete od 24. kolovoza 2023. do zaključno 31. kolovoza 2023. godine svaki dan od 09:00 do 16:00 sati u prostorijama Općine.

(više…)

ZAHTJEV ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Poštovani mještani,

područje općine Ivankovo zahvatila je 19. srpnja 2023. godine prirodna nepogoda olujnog i orkanskog vjetra koja je uzrokovala velike štete na stambenim i gospodarskim objektima te poljoprivrednim kulturama.

U skladu s navedenim načelnik Općine Ivankovo zatražio je proglašenje prirodne nepogode od strane Vukovarsko-srijemske županije.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanu posljedica prirodnih nepogoda župan Vukovarsko-srijemske županije je dana 21. srpnja 2023. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode nastale uslijed olujnog i orkanskog vjetra na području općine Ivankovo kojem su nanijete velike materijalne štete na građevinama i poljoprivredi 19. srpnja 2023 godine.

PREDAJA ZAHTJEVA ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Općina Ivankovo će početi zaprimati zahtjeve za prijavu štete od 21. srpnja 2023. od 14.00 sati do zaključno 31. srpnja 2023. godine svaki radni dan od 10:00 do 18:00 sati na sljedećim lokacijama u sva tri naselja općine:

  • IVANKOVO – Dom za starije, Bošnjaci 18
  • RETKOVCI – Društveni dom Retkovci, B. Radića 3
  • PRKOVCI – Društveni dom Prkovci, Glavna 21

(više…)

Obavijest: Mogućnost komasacije poljoprivrednog zemljišta

Poštovani vlasnici poljoprivrednih zemljišta,

Zakonom o komasaciji poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ broj: 46/22.) i Odluci o donošenju Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine  („Narodne novine“ broj: 140/22.) omogućava se ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj.

Komasacijom se stvaraju povoljniji uvjeti za razvoj poljoprivredne proizvodnje, osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi.

Ovim putem pozivamo zainteresirane mještane (vlasnike poljoprivrednog zemljišta) Općine Ivankovo da dostave svoje prijedloge za Komasacijsko područje Općine Ivankovo na adresu: Općina Ivankovo, Bošnjaci 6, 32281 Ivankovo ili na e-mail: opcina.ivankovo@gmail.com.

Prijedloge dostavite na predviđenom obrascu: Obrazac – Prijedlog komasacijskog područja

Obavijest: Besplatno predavanje – Sredstva i preparati za borbu protiv suše

 

Općina Ivankovo u suradnji sa tvrtkom Eko gruda d.o.o. organizira besplatno predavanje s ciljem unaprjeđenja razvoja ekološke poljoprivrede.

Predavanje na temu SREDSTVA I PREPARATI ZA BORBU PROTIV SUŠE održat će se u ponedjeljak, 26. rujna 2022. godine u 18.30 sati u Domu branitelja Ivankovo, Bošnjaci 10.

Pozivamo sve zainteresirane mještane, posebno poljoprivrednike, da se odazovu na predavanje!

 

Obavijest: Ministarstvo poljoprivrede – dostupni zajmovi i jamstva za poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede dostavilo je obavijest o dostupnim zajmovima i jamstvima za poljoprivrednike u svrhu financiranja povećanih troškova energije, nabave repromaterijala, stočne hrane, osiguranja likvidnosti i kontinuiranog rada uslijed poremećaja kojima su poljoprivrednici i prerađivači izloženi.

Sve ostale potrebne informacije dostupne su u sljedećem pdf dokumentu:

Obavijest: ZAHTJEV ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Poštovani mještani,

zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi, odnosno ratarskim i povrtlarskim kulturama proljetne sjetve te dugogodišnjim nasadima nastalih tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2022. godine kao posljedica suše i ekstremno visokih temperatura načelnik Općine Ivankovo zatražio je proglašavanje elementarne nepogode od strane županije.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda župan Vukovarsko-srijemske županije je dana 06. rujna 2022. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje Vukovarsko-srijemske županije.

(više…)

Skip to content