Trgovačka društva i pravne osobe

Općina Ivankovo je osnivač pravne osobe:


Predškolska ustanova Radosno djetinjstvo, Vatrogasna bb 32281, Ivankovo

Suvlasnik je sljedećih trgovačkih društava:


Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. (većinski vlasnik je Grad Vinkovci)

Novosti novinsko i radio-informativno d.o.o. (većinski je vlasnik Grad Vinkovci)

Polet d.o.o. (većinski vlasnik je Grad Vinkovci)