Mjesni odbor Prkovci

Prkovci
Glavna 19

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Prkovci:

Predrag Kaurin

Predsjednik vijeća

Nikola Kaurin

Potpredsjednik

Ivan Cindrić
Antun Kaurin
Đuro Čolaković
Stjepan Knežević
Danijel Cindrić
Dejan Kaurin
Damir Barbarić
Andrija Filakovac
Mato Čajkovac