Statut, Poslovnik o radu općinskog vijeća, Poslovnik i pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela

Statut

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
Odluka o izboru odbora za Statut i Poslovnik.pdf 247,45 kb
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Ivankovo.pdf 188,29 kb
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općina Ivankovo 403,52 kb
Statut Općine Ivankovo 336,92 kb

Poslovnik o radu općinskog vijeća

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
Poslovnik o radu općinskog vijeća - izmjene i dopune 378,38 kb
Poslovnik o radu općinskog vijeća 346,22 kb

Poslovnik i pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
Pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela.doc 111,5 kb
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog Upravnog odjela 392,59 kb