Pravo na pristup informacija

Službenik za informiranje

Mirjana Vranić

Općina Ivankovo, Bošnjaci 6, 32281 Ivankovo

Tel.: +385 (0)32 379 628

Fax: +385 (0)32 379 026

E-mail službenika za informiranje: pravonapristupinformacijama@gmail.com

Radno vrijeme službenika za informiranje od 09:00 do 15:00 sati

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015..pdf 213,49 kb
Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Ivankovo, 23. 03. 2015. 142 kb
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014, 21. 1. 2015. 14,74 kb
Naputak o dostavi dokumenata za objavu na internetu dostupnu javnosti (OBRAZAC 15) 193,4 kb
Odluka o implementaciji pisanih procedura (OBRAZAC 14) 273,09 kb
Službena objava na web stranici i kontakt službenika za informiranje (OBRAZAC 12) 68 kb
Odluka o ustrojavanju službenog upitnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Ivankovo (OBRAZAC 11) 376,45 kb
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Općine Ivankovo (OBRAZAC 10) 325,87 kb
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Općine Ivankovo (OBRAZAC 9) 280 kb
Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Ivankovo (OBRAZAC 8) 480,08 kb
Odluka o imenovanju službenika za informiranje (OBRAZAC 7) 143,52 kb
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (OBRAZAC 4) 182,5 kb
Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije (OBRAZAC 3) 182,5 kb
Zahtjev za pristup informacijama (OBRAZAC 2) 183 kb
Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (OBRAZAC 1) 41 kb
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu, 22. 1. 2014. 14,36 kb