Prostorni Planovi

Prostorni Planovi

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
II izmjene i dopune PPUOI 263,1 kb
II. ID PPUO Ivankovo-PLAN.pdf 12710,06 kb
II. ID PPUO Ivankovo-PLAN, tekstualni dio 12710,06 kb
Ponovna javna rasprava o prijedlogu II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivankovo, 31.svibanj 2016. 789,32 kb
Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja opći.pdf 1514,12 kb