Javna nabava, Planovi nabave

Javna nabava

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
Registar ugovor o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 2012. - 02.03.2016. 152,71 kb
Registar ugovora bagatelne nabave 8.3.2016. 16,26 kb
Registar ugovor o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 2012. do 2015.(2. 3. 2016.).pdf 152,71 kb
Dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom, evidencijski broj nabave: E-MV: 03/13 218,5 kb
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012. godine 94,9 kb
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. godinu 48 kb
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. godinu - I. 48 kb

Planovi nabave

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
Plan nabave za 2017 II izmjene.pdf 506,13 kb
Plan nabave Općine Ivankovo za 2017. prva izmjena 532,75 kb
Plan nabave za 2017. godinu 197,3 kb
Smjernice za 2016. 61,5 kb
Plan nabave 2016. ,16.09.2016. 3. izmjena - 2. ispravak 200,95 kb
Plan nabave 2016. III. izmjena - ispravak 200,95 kb
Plan nabave 2016. 14.09.2016. 3. izmjena.pdf 200,93 kb
Plan nabave za 2016. godinu 2. izmjena. 9.9.2016. 1699,04 kb
Plan nabave 2015. godine - I. izmjena 195,33 kb
Plan nabave 2015. godine 195,85 kb
Plan nabave 2014. godine - I. izmjene 1038,92 kb
Plan nabave 2014. godine 1063,08 kb
Plan Nabave 2013. godine 117,51 kb
Plan nabave 2013. godine - I. izmjene 1258,98 kb
Plan nabave 2012. godine - I. izmjena 87,5 kb
Plan nabave 2012. godine 86,5 kb
Plan nabave 2011. godine 89,5 kb
Plan nabave 2010. godine 89,5 kb

Ugovori o javnoj nabavi

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
06 Registar ugovor o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 2012 (17 01 2017 ) 159,45 kb
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. godinu 48 kb
}