PRORAČUN

Dokumenti i proračunska izvješća

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
Izmjene i dopune proračuna 2017. POSEBNI DIO.rtf 574,55 kb
Izmjene i dopune proračuna 2017. OPĆI DIO.rtf 330,48 kb
Obrasci financijskih izvještaja 1. 1. - 31. 12. 2016. 1323 kb
Bilješke 1. 1. - 31. 12. 2016. 29 kb
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Ivankovo za 2017. godinu 1859,92 kb
II Izmjene i dopune Proračuna Općine Ivankovo za 2016. 4129,6 kb
Proračun Općine Ivankovo za 2017. 3870,16 kb
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu, 7.7.2016. 11504,56 kb
Rashodi - izdaci.pdf 5256,7 kb
Proračun 2016. godine - Opći dio, posebni dio, plan razvojnih programa, projekcija proračuna 920,51 kb
Proračun 2016. godina - Odluka o izvršavanju proračuna za 2016. godinu 284,22 kb
Proračun 2015. godine - Izmjene i dopune 1755,79 kb
Proračun 2015. godine - Polugodišnji izvještaj o izvršenje proračuna 1. 1. 2015. do 30. 6. 2015. 870,22 kb
Proračun 2015. godine - Razvojni programi 5,58 kb
Proračun 2015. godine - Funkcijska klasifikacija 164,89 kb
Proračun 2015. godine - Projekcija 153,48 kb
Proračun 2015. godine - Posebni dio 693,28 kb
Proračun 2015. godine - Opći dio 289,2 kb
Proračun 2014. godine - Odluka o izvršavanju proračuna 40 kb
Proračun 2014. godine - Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine 5,51 kb
Proračun 2014. godine - Izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.2014. do 30.06.2014. - Posebni dio 18,32 kb
Proračun 2014. godine - Izvještaj o izvršenju proračuna - Opći dio 13,68 kb
Proračun 2014. godine - Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna 18,28 kb
Proračun 2014. godine - Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna 18,28 kb
Proračun 2014. godine - Financijski izvještaj 1394 kb
Proračun 2014. godine - Izmjene i dopune Posebni dio 436,08 kb
Proračun 2014. godine - Izmjene i dopune Opći dio 347,68 kb
Proračun 2014. godine - Posebni dio 362,01 kb
Proračun 2014. godine - Funkcijska klasifikacija 167,76 kb
Proračun 2014. godine - Plan razvojnih programa 4,91 kb
Proračun 2014. godine - Plan razvojnih programa tekući 4,29 kb
Proračun 2014. godine - Opći dio 154,99 kb
Proračun 2014. godine - Projekcije 251,77 kb
Proračun 2013. godine - Godišnji izvještaj o izvršenju proračun Opći dio 12,38 kb
Proračun 2013. godine - 3. Izvršenje od 01.01.2013. do 30.06.2013. - Posebni dio - III. 20,65 kb
Proračun 2013. godine - 2. Izvršenje od 01.01.2013. do 30.06.2013. - Opći dio II. 18,08 kb
Proračun 2013. godine - Rebalans posebni dio II 428,62 kb
Proračun 2013. godine - Rebalans posebni dio II 204,91 kb
Proračun 2013. godine - Projekcija proračun 2013. godine 205,14 kb
Proračun 2013. godine - Posebni dio 21,09 kb
Proračun 2013. godine - Opći dio 158,23 kb
Proračun 2013. godine - Funkcijska klasifikacija 107,02 kb
Proračun 2013. godine - Razvojni programi 271,56 kb
Proračun 2013. godine - Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu - Opći 6,5 kb
Proračun 2013. godine - Rebalans posebni dio 420,61 kb
Proračun 2013. godine - 1. Izvršenje od 01.01.2013. do 30.06.2013. Opći dio - I. 11,66 kb
Proračun 2013. godine - Odluka o izvršavanju proračuna 82,91 kb
Proračun 2013. godine - Posebni dio 185,33 kb
Proračun 2013. godine - Rebalans opći dio 2013. godine 203,57 kb
Proračun 2013. godine - Razvojni programi - tekući projekti 255,6 kb
Proračun 2012. godine - Izvršenje proračun od 01.01.2012. do 31.12.2012. - Posebni dio III. 22,49 kb
Proračun 2012. godine - Izvršenje proračuna od 01.01.2012. do 31.12.2012. - Opći dio II. 19,25 kb
Proračun 2012. godine - Izvršenje proračuna od 01.01.2012. do 31.12.2012. - Opći dio I. 11,78 kb