Općinski akti, odluke, suglasnosti, poslovnik

Zapisnici općinskog vijeća

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
Zapisnik 2 sjednice Općinskog vijeća.pdf 2364,19 kb
Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ivankovo.pdf 748,21 kb
Zapisnik konstituirajuće sjednice OV.docx 53,75 kb
Zapisnik 38 sjenice vijeća.pdf 659,99 kb
zapisnik 32 sjed.doc 61,5 kb
Zapisnik 36 sjed.doc 72,5 kb
Zapisnik 35 sjednice.pdf 861,22 kb
Zapisnik 33. sjednice Općinskog vijeća 1307,16 kb
Zapisnik 34. sjednice Općinskog vijeća 24. 11. 2016. 1151,54 kb
zapisnik 31 sjednice Općinskog vijeća, 22. srpnja 2016- 68,5 kb
Zapisnik 30. sjednice Općinskog vijeća, 9. svibnja 2016. 1050,17 kb
zapisnik 29. sjednice općinskog vijeća, 9. svibanja 2016. 3126,89 kb
Zapisnik 28 sjednice, 20.04.2016. 75 kb
Zapisnik 27. sjednice Općinskog vijeća, 18. 1. 2016. 59,5 kb
Zapisnik 26. sjednice Općinskog vijeća, 21. 12. 2015. 49,5 kb
Zapisnik 25. sjednice Općinskog vijeća, 3. 11. 2015. 63,5 kb
Zapisnik 24. sjednice Općinskog vijeća, 28. 9. 2015. 53,5 kb
Zapisnik 23. sjednice Općinskog vijeća, 2. 7. 2015. 48 kb
Zapisnik 22. sjednice Općinskog vijeća, 17. 6. 2015. 44 kb
Zapisnik 21. sjednice Općinskog vijeća, 14. 5. 2015. 58,5 kb
Zapisnik 20. sjednice Općinskog vijeća, 26. 3. 2015 69 kb
Zapisnik 19. sjednice Općinskog vijeća, 9. 2. 2015. 56 kb
Zapisnik 18. sjednice Općinskog vijeća, 20. 1. 2015. 54 kb
Zapisnik 17. sjednice Općinskog vijeća, 23. 12. 2014. 44,5 kb
Zapisnik 16. sjednice Općinskog vijeća, 16. 12. 2014. 44,5 kb
Zapisnik 15. sjednice Općinskog vijeća, 23. 10. 2014. 48 kb
Zapisnik 14. sjednice Općinskog vijeća, 29. 9. 2014. 48,5 kb
Zapisnik 13. sjednice Općinskog vijeća, 4. 7. 2014. 52 kb
Zapisnik 12. sjednice Općinskog vijeća, 16. 5. 2014. 48,5 kb
Zapisnik 11. sjednice Općinskog vijeća, 23. 4. 2014. 59 kb
Zapisnik 10. sjednice Općinskog vijeća, 3. 3. 2014 62,5 kb
Zapisnik 9. sjednice Općinskog vijeća, 13. 2 .2014 72 kb
Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća, 18. 12. 2013. 39 kb
Zapisnik 7. sjednice općinskog vijeća, 18. 12. 2013. 46 kb
Zapisnik 6. sjednice Općinskog vijeća, 27. 11. 2013. 54 kb
Zapisnik 5. sjednice Općinskog vijeća, 11. 10. 2013. 62,5 kb
Zapisnik 4. sjednice Općinskog vijeća, 25. 9. 2013. 54,5 kb
Zapisnik 3. sjednice Općinskog vijeća, 16. 7. 2013. 44,5 kb
Zapisnik 2. sjednice Općinskog vijeća, 19. 6. 2013. 115 kb
Zapisnik 1. sjednice Općinskog vijeća, 10. 6. 2013. 132 kb

Odluke, suglasnosti i programi

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava u Općini Ivankovo.pdf 1664,05 kb
Odluka o općinskim porezima Općine Ivankovo.docx 28,8 kb
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa.pdf 269,05 kb
Odluka o izboru predstavnika Općinskog vijeća Općine Ivankovo z.pdf 246,34 kb
Odluka o izboru Povjerenstva za provedbu postupka prodaje zemlj.pdf 264,87 kb
Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih .pdf 252,88 kb
Odluka o izboru Povjerenstva za postupak javne nabave.pdf 244,94 kb
Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu studentskih potpora.pdf 252,29 kb
Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu jednokratnih naknada iz.pdf 267,85 kb
Odluka o izboru drugog potpredsjednika OV.pdf 244,12 kb
Odluka o izboru prvog potpredsjednika OV.pdf 234,76 kb
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Ivankovo.pdf 188,29 kb
Odluka o imenovanju povjerenstva za izbor i imenovanja.jpg 228,31 kb
Mandatno povjerenstvo.jpg 217,89 kb
Odluka o usvajanju izvješća gospodarenje otpadom za 2016. 222,47 kb
Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2016. 329,09 kb
Godišnji plan razvoja sustava CZ 2017. 984,59 kb
Analiza stanja sustava CZ 2016. 1253,72 kb
Operativni program zimske službe 1055,62 kb
2016.Program izgradnje komunalne infrastrukture 30 kb
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Ivankovo u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta Strossmayerova 1216,57 kb
Odluka o određivanju operativnih snaga 2478,79 kb
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ivankovo za 2017. 1073,58 kb
Odluka o izradi ID PPUO IVANKOVO 59 kb
Odluka o imenovanju ravnateljice Predškolske ustanove 28 kb
Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUOI 39,5 kb
odluka o agrotehničkim mjerama 2347,74 kb
Odluka o raspodjeli proračunskih sredstava udrugama građana u 2017. 288,82 kb
Odluka - Program ukupnog razvoja 199,75 kb
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Ivankovo, 9.11.2016. 22,01 kb
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna PPUO Ivankovo, 22.7.2016. 145 kb
Odluka o ispravku analize i godišnjeg plana razvoja civilne zaštite općine Ivankovo 19,32 kb
Odluka o usvajanju usklađenog plana civilne zaštite Općine Ivankovo, 22.7.2016. 20,68 kb
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ivankovo, 22.7.2016. 40,28 kb
Odluka o koeficijentu i osnovici za obračun plaće općinskog načelnika, 24. svibnja 2010. 55,14 kb
Odluka o visini naknade za rad zamjeniku općinskog načelnika, 9.svibnja 2016. 363,55 kb
Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja, 27. kolovoza 2010. 55,5 kb
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezulata rada i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu Općine Ivankovo, 12. siječnja 2011. 18,27 kb
Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika, 1. listopada 2010. 17,14 kb
Odluka o promjeni načina obavljanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine Ivankovo, 9. svibnja 2016. 357,79 kb
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ivankovo u 2015., 9. svibnja 2016. 2429,11 kb
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ivankovo u 2016., 9. svibnja 2016. 1935,49 kb
Odluka o načinu provedbe postupka povjeravanja komunalnih poslova održavanje rasvjete.doc 29 kb
Odluka o dopuni programa izgradnje razvoja i upravljanja gospodarskom zonom Ivankovo 13.1.2016. 301,32 kb
Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u OV 2016. doc 28 kb
Pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela.doc 111,5 kb
Odluka o prihvaćanju ponude za održavanje groblja na području Općine Ivankovo, 21. 12. 2015. 29 kb
Analiza davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, 21. 12. 2015 107,66 kb
Odluka o popisu i osnivanje povjerenstva za popis stanja, 21. 12. 2015. 31 kb
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, 21. 12. 2015. 18,91 kb
Očitovanje na nacrt izvješća o obavljenoj reviziji, 17. 12. 2015. 217,99 kb
Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivankovo, 23. 11. 2015. 36 kb
Objava javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivankovo, 23. 11. 2015. 35,5 kb
Odluka za NK Slavonac Prkovci, 3. 11. 2015. 52,5 kb
odluka o produženju ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova, 3. 11. 2015. 18,64 kb
Odluka o odobrenju transfera sredstava Župnom uredu Ivankovo za obnovu crkve, 3. 11. 2015. 53,5 kb
Odluka o isplati naknade Povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, 3. 11. 2015. 68 kb
Odluka o dotaciji KUD-u Razigrana šokadija Prkovci, 3. 11. 2015. 53 kb
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova, 3. 11. 2015. 62,57 kb
odluka o pokretanju postupka obavljanja komunalnih djelatnosti održavanje groblja povjeravanjem poslova, 3. 11. 2015. 18,35 kb
Odluka o odobrenju isplate Župnom uredu Retkovci za opremanje župnog dvora, 3. 11. 2015. 53,5 kb
Odluka o dotaciji Općinskoj udruzi umirovljenika, 3. 11. 2015. 65,5 kb
Odluka o provođenju javne rasvjete ulice Josipa Kozarca i Slatine, 3. 11. 2015. 53,5 kb
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o obavljanju komunalnih djelanosti, 3. 11. 2015. 20,44 kb
Mjerila za financiranje djelatnosti i utvrđivanje cijena usluga Radosnog djetinjstva predškolske ustanove, 28. 9. 2015. 78,5 kb
Odluka o dotaciji NK Borac Retkovci, 28. 9. 2015. 29 kb
Odluka o dotaciji LD Srndać Retkovci, 28. 9. 2015. 29 kb
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, 28. 9. 2015. 28,52 kb
Odluka o sanaciji Vinogradske ulice u Ivankovu, 28. 9. 2015. 29 kb
Odluka o produžetku Ugovora o povjeravanju poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja, 3. 7. 2015. 18,8 kb
Odluka o dotaciji Zajednici liječenih alkoholičara Vukovarsko-srijemske županije, 2. 7. 2015. 28,5 kb
Odluka o prihvaćanju ponude sanacija Bedema, 2. 7. 2015. 29,5 kb
Odluka o dodjeli studentskih potpora (stipendije), 2. 7. 2015. 22,05 kb
Odluka ugradnja stolarije NK Slavonac Prkovci, 2. 7. 2015. 29 kb
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju gospodarske zone Ivankovo, 17. 6. 2015. 28,66 kb
Odluka za organizaciju mlade mise - mladomisnik Ilija Dogan, 17. 6. 2015. 62,5 kb
Odluka za organizaciju prodaje robe na malo vrijeme trajanja crkvenog goda Ivanja, Ivankovo- prostor nogometno igralište, 17. 6. 2015. 44,99 kb
Prijedlog imenovanja doktora medicine - mrtvozornika, 17. 6. 2015. 32,5 kb
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Ivankovo, 18. 5. 2015. 19,54 kb
Odluka o financijskoj pomoći Gimnaziji M. A Reljkovića, Vinkovci, 14. 5. 2015. 26,5 kb
Odluka o financijskoj pomoći konjičkoj udruzi Potkova, Ivankovo, 14. 5. 2015. 27 kb
Odluka o financijskoj pomoći Društvu multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, 14. 5. 2015. 27,5 kb
Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Radosnog djetinjstva predškolske ustanove Ivankovo, 26. 3. 2015. 17,98 kb
Program utroška sredstava šumskog doprinosa, 26. 3. 2015. 347,91 kb
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014, 26. 3. 2015. 269,51 kb
Suglasnost na Odluku o izmjeni naziva vrtića, 26. 3. 2015. 257,19 kb
Odluka o dopuni odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Plana prostornog uređenja općine Ivankovo, 9. 2. 2015. 351,06 kb
Odluka o prihvaćanju sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća, 9. 2. 2015 377,63 kb
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 9. 2. 2015 393,46 kb
Program održavanja komunalne infrastrukture, 9. 2. 2015. 372,4 kb
Odluka o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica 9. 2. 2015 27,73 kb
Odluka o cijeni korištenja poslovnog prostora, Trg bana Jelačića 5., 9. 2. 2015. 256,13 kb
Odluka o izgradnji grobnice braniteljima i njihovim obiteljima, 20. 1. 2015. 29 kb
Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Prkovci, 20. 1. 2015. 286,88 kb
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ivankovo u 2014., 20.1.2015. 25,75 kb
Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Ivankovo, 20. 1. 2015. 280,4 kb
Odluka o imenovanju članova sastava Općinskog izbornog povjerenstva, 20. 1. 2015. 43,8 kb
Odluka o organiziranju i edukaciji za održivu uporabu pesticida, 20. 1. 2015 17,61 kb
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštitet i spašavanja na području Općine Ivankovo u 2015. godini, 20. 1. 2015. 63,5 kb
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Ivankovo, 16. 12. 2014. 22,56 kb
Odluka o mjestima i uvjetima prodaje robe na malo izvan prodavaonica, 18. 11. 2014. 246,54 kb
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova, 23. 10. 2014. 35,64 kb
odluka o imenovanju članova Predškolske ustanove Dječjeg vrtića Radosno djetinjstvo, 16. 10. 2014 18,48 kb
Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik Vrtića, 29. 9. 2014. 344,95 kb
Odluka o dotaciji NK Slavonac, 29. 9. 2014. 26,5 kb
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i način rada vrtića Radosno djetinjstvo, 29. 9. 2014. 64 kb
Javni natječaj za zakup prostora za postavljanje montažnog objekta, 2. 6. 2014. 28 kb
Odluka o nabavi roba, usluga i radova prema čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi, 16 .5. 2014. 19,85 kb
Suglasnost za korekciju cijene usluge odvoza komunalnog otpada Utvaj, 16. 5. 2014. 29 kb
Odluka o programu javnih radova, 16. 5. 2014. 30,5 kb
Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina, 16. 5. 2016 35,5 kb
Suglasnost za eksploataciju ukljikovodika, 16. 5. 2014. 26,5 kb
Odluka o dotaciji, 16. 5. 2014. 27 kb
Odluka o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području istočna Slavonija – Vinkovci, izgradnja VS/CS Retkovci, 23. 4. 2014. 17,81 kb
Odluka o izgradnji reciklažnog dvorišta, 23. 4. 2014 17,87 kb
Odluka o nabavi komunalne opreme za odvojeno sakupljanje otpada, 23. 4. 2014 18,66 kb
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2012., 23. 4. 2014. 16,97 kb
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, 23. 4.2014 17,45 kb
Odluka o zakupu javne površine, 23. 4. 2014. 29 kb
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013., 23. 4. 2014. 17,02 kb
Odluka o zakupu javne površine, 23. 4 .2014. 28 kb
Odluka o otpisu potraživanja na ime komunalne naknade u zastari pravnim osobama, 3. 3. 2014. 29 kb
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Ivankovo, 23. 2. 2014. 20,72 kb
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ivankovo u 2013. godini, 14. 2. 2014. 72 kb
Odluka o nerazvrstanim cestama, 14. 2. 2014. 55,11 kb
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanaja na području Općine Ivankovo, 13. 2. 2014. 64,5 kb
Odluka o imenovanju povjerenstva za studentske potpore, 13. 2. 2014. 30,5 kb
Odluka o imenovanju povjerenstva za jednokratne pomoći, 13. 2. 2014. 18,42 kb
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 13. 2. 2014. 30 kb
Program održavanja komunalne infrastrukture, 13. 2. 2014. 26,5 kb
Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za 2012 na području Općine Ivankovo, 8. 2. 2012. 32,5 kb
Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe, 13. 11. 2008. 29,5 kb
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Ivankovo, 11. 5. 2007. 1566,01 kb
Odluka o organizaciji i radu dimnačarske službe, 19. 12. 2005. 1650,32 kb
Odluka o izmjeni Odluke o prodaji poljoprivrednih proizvoda izvan prodavaonica, 30. 1. 2003. 389,28 kb