Općinski akti, odluke, suglasnosti, poslovnik

Zapisnici općinskog vijeća

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
Zapisnik 38 sjenice vijeća.pdf 659,99 kb
zapisnik 32 sjed.doc 61,5 kb
Zapisnik 36 sjed.doc 72,5 kb
Zapisnik 35 sjednice.pdf 861,22 kb
Zapisnik 33. sjednice Općinskog vijeća 1307,16 kb
Zapisnik 34. sjednice Općinskog vijeća 24. 11. 2016. 1151,54 kb
zapisnik 31 sjednice Općinskog vijeća, 22. srpnja 2016- 68,5 kb
Zapisnik 30. sjednice Općinskog vijeća, 9. svibnja 2016. 1050,17 kb
zapisnik 29. sjednice općinskog vijeća, 9. svibanja 2016. 3126,89 kb
Zapisnik 28 sjednice, 20.04.2016. 75 kb
Zapisnik 27. sjednice Općinskog vijeća, 18. 1. 2016. 59,5 kb
Zapisnik 26. sjednice Općinskog vijeća, 21. 12. 2015. 49,5 kb
Zapisnik 25. sjednice Općinskog vijeća, 3. 11. 2015. 63,5 kb
Zapisnik 24. sjednice Općinskog vijeća, 28. 9. 2015. 53,5 kb
Zapisnik 23. sjednice Općinskog vijeća, 2. 7. 2015. 48 kb
Zapisnik 22. sjednice Općinskog vijeća, 17. 6. 2015. 44 kb
Zapisnik 21. sjednice Općinskog vijeća, 14. 5. 2015. 58,5 kb
Zapisnik 20. sjednice Općinskog vijeća, 26. 3. 2015 69 kb
Zapisnik 19. sjednice Općinskog vijeća, 9. 2. 2015. 56 kb
Zapisnik 18. sjednice Općinskog vijeća, 20. 1. 2015. 54 kb
Zapisnik 17. sjednice Općinskog vijeća, 23. 12. 2014. 44,5 kb
Zapisnik 16. sjednice Općinskog vijeća, 16. 12. 2014. 44,5 kb
Zapisnik 15. sjednice Općinskog vijeća, 23. 10. 2014. 48 kb
Zapisnik 14. sjednice Općinskog vijeća, 29. 9. 2014. 48,5 kb
Zapisnik 13. sjednice Općinskog vijeća, 4. 7. 2014. 52 kb
Zapisnik 12. sjednice Općinskog vijeća, 16. 5. 2014. 48,5 kb
Zapisnik 11. sjednice Općinskog vijeća, 23. 4. 2014. 59 kb
Zapisnik 10. sjednice Općinskog vijeća, 3. 3. 2014 62,5 kb
Zapisnik 9. sjednice Općinskog vijeća, 13. 2 .2014 72 kb
Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća, 18. 12. 2013. 39 kb
Zapisnik 7. sjednice općinskog vijeća, 18. 12. 2013. 46 kb
Zapisnik 6. sjednice Općinskog vijeća, 27. 11. 2013. 54 kb
Zapisnik 5. sjednice Općinskog vijeća, 11. 10. 2013. 62,5 kb
Zapisnik 4. sjednice Općinskog vijeća, 25. 9. 2013. 54,5 kb
Zapisnik 3. sjednice Općinskog vijeća, 16. 7. 2013. 44,5 kb
Zapisnik 2. sjednice Općinskog vijeća, 19. 6. 2013. 115 kb
Zapisnik 1. sjednice Općinskog vijeća, 10. 6. 2013. 132 kb

Odluke, suglasnosti i programi

Ime Dokumenta Veličina Vrsta Opcija
Odluka o usvajanju izvješća gospodarenje otpadom za 2016. 222,47 kb
Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2016. 329,09 kb
Godišnji plan razvoja sustava CZ 2017. 984,59 kb
Analiza stanja sustava CZ 2016. 1253,72 kb
Operativni program zimske službe 1055,62 kb
2016.Program izgradnje komunalne infrastrukture 30 kb
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Ivankovo u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta Strossmayerova 1216,57 kb
Odluka o određivanju operativnih snaga 2478,79 kb
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ivankovo za 2017. 1073,58 kb
Odluka o izradi ID PPUO IVANKOVO 59 kb
Odluka o imenovanju ravnateljice Predškolske ustanove 28 kb
Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUOI 39,5 kb
odluka o agrotehničkim mjerama 2347,74 kb
Odluka o raspodjeli proračunskih sredstava udrugama građana u 2017. 288,82 kb
Odluka - Program ukupnog razvoja 199,75 kb
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Ivankovo, 9.11.2016. 22,01 kb
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna PPUO Ivankovo, 22.7.2016. 145 kb
Odluka o ispravku analize i godišnjeg plana razvoja civilne zaštite općine Ivankovo 19,32 kb
Odluka o usvajanju usklađenog plana civilne zaštite Općine Ivankovo, 22.7.2016. 20,68 kb
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ivankovo, 22.7.2016. 40,28 kb
Odluka o koeficijentu i osnovici za obračun plaće općinskog načelnika, 24. svibnja 2010. 55,14 kb
Odluka o visini naknade za rad zamjeniku općinskog načelnika, 9.svibnja 2016. 363,55 kb
Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja, 27. kolovoza 2010. 55,5 kb
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezulata rada i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu Općine Ivankovo, 12. siječnja 2011. 18,27 kb
Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika, 1. listopada 2010. 17,14 kb
Odluka o promjeni načina obavljanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika Općine Ivankovo, 9. svibnja 2016. 357,79 kb
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ivankovo u 2015., 9. svibnja 2016. 2429,11 kb
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ivankovo u 2016., 9. svibnja 2016. 1935,49 kb
Odluka o načinu provedbe postupka povjeravanja komunalnih poslova održavanje rasvjete.doc 29 kb
Odluka o dopuni programa izgradnje razvoja i upravljanja gospodarskom zonom Ivankovo 13.1.2016. 301,32 kb
Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u OV 2016. doc 28 kb
Pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela.doc 111,5 kb
Odluka o popisu i osnivanje povjerenstva za popis stanja, 21. 12. 2015. 31 kb
Analiza davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, 21. 12. 2015 107,66 kb
Odluka o prihvaćanju ponude za održavanje groblja na području Općine Ivankovo, 21. 12. 2015. 29 kb
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, 21. 12. 2015. 18,91 kb
Očitovanje na nacrt izvješća o obavljenoj reviziji, 17. 12. 2015. 217,99 kb
Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivankovo, 23. 11. 2015. 36 kb
Objava javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ivankovo, 23. 11. 2015. 35,5 kb
Odluka za NK Slavonac Prkovci, 3. 11. 2015. 52,5 kb
odluka o produženju ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova, 3. 11. 2015. 18,64 kb
Odluka o odobrenju transfera sredstava Župnom uredu Ivankovo za obnovu crkve, 3. 11. 2015. 53,5 kb
Odluka o dotaciji Općinskoj udruzi umirovljenika, 3. 11. 2015. 65,5 kb
Odluka o odobrenju isplate Župnom uredu Retkovci za opremanje župnog dvora, 3. 11. 2015. 53,5 kb
odluka o pokretanju postupka obavljanja komunalnih djelatnosti održavanje groblja povjeravanjem poslova, 3. 11. 2015. 18,35 kb
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova, 3. 11. 2015. 62,57 kb
Odluka o provođenju javne rasvjete ulice Josipa Kozarca i Slatine, 3. 11. 2015. 53,5 kb
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o obavljanju komunalnih djelanosti, 3. 11. 2015. 20,44 kb
Odluka o dotaciji KUD-u Razigrana šokadija Prkovci, 3. 11. 2015. 53 kb
Odluka o isplati naknade Povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, 3. 11. 2015. 68 kb
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, 28. 9. 2015. 28,52 kb
Odluka o dotaciji LD Srndać Retkovci, 28. 9. 2015. 29 kb
Odluka o dotaciji NK Borac Retkovci, 28. 9. 2015. 29 kb
Mjerila za financiranje djelatnosti i utvrđivanje cijena usluga Radosnog djetinjstva predškolske ustanove, 28. 9. 2015. 78,5 kb
Odluka o sanaciji Vinogradske ulice u Ivankovu, 28. 9. 2015. 29 kb
Odluka o produžetku Ugovora o povjeravanju poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja, 3. 7. 2015. 18,8 kb
Odluka o dotaciji Zajednici liječenih alkoholičara Vukovarsko-srijemske županije, 2. 7. 2015. 28,5 kb
Odluka o prihvaćanju ponude sanacija Bedema, 2. 7. 2015. 29,5 kb
Odluka ugradnja stolarije NK Slavonac Prkovci, 2. 7. 2015. 29 kb
Odluka o dodjeli studentskih potpora (stipendije), 2. 7. 2015. 22,05 kb
Odluka za organizaciju prodaje robe na malo vrijeme trajanja crkvenog goda Ivanja, Ivankovo- prostor nogometno igralište, 17. 6. 2015. 44,99 kb
Prijedlog imenovanja doktora medicine - mrtvozornika, 17. 6. 2015. 32,5 kb
Odluka za organizaciju mlade mise - mladomisnik Ilija Dogan, 17. 6. 2015. 62,5 kb
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju gospodarske zone Ivankovo, 17. 6. 2015. 28,66 kb
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Ivankovo, 18. 5. 2015. 19,54 kb
Odluka o financijskoj pomoći Društvu multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, 14. 5. 2015. 27,5 kb
Odluka o financijskoj pomoći konjičkoj udruzi Potkova, Ivankovo, 14. 5. 2015. 27 kb
Odluka o financijskoj pomoći Gimnaziji M. A Reljkovića, Vinkovci, 14. 5. 2015. 26,5 kb
Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Radosnog djetinjstva predškolske ustanove Ivankovo, 26. 3. 2015. 17,98 kb
Program utroška sredstava šumskog doprinosa, 26. 3. 2015. 347,91 kb
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014, 26. 3. 2015. 269,51 kb
Suglasnost na Odluku o izmjeni naziva vrtića, 26. 3. 2015. 257,19 kb
Odluka o dopuni odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Plana prostornog uređenja općine Ivankovo, 9. 2. 2015. 351,06 kb
Odluka o prihvaćanju sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća, 9. 2. 2015 377,63 kb
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 9. 2. 2015 393,46 kb
Odluka o cijeni korištenja poslovnog prostora, Trg bana Jelačića 5., 9. 2. 2015. 256,13 kb
Odluka o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica 9. 2. 2015 27,73 kb
Program održavanja komunalne infrastrukture, 9. 2. 2015. 372,4 kb
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ivankovo u 2014., 20.1.2015. 25,75 kb
Odluka o imenovanju članova sastava Općinskog izbornog povjerenstva, 20. 1. 2015. 43,8 kb
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštitet i spašavanja na području Općine Ivankovo u 2015. godini, 20. 1. 2015. 63,5 kb
Odluka o organiziranju i edukaciji za održivu uporabu pesticida, 20. 1. 2015 17,61 kb
Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Ivankovo, 20. 1. 2015. 280,4 kb
Odluka o izgradnji grobnice braniteljima i njihovim obiteljima, 20. 1. 2015. 29 kb
Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Prkovci, 20. 1. 2015. 286,88 kb
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Ivankovo, 16. 12. 2014. 22,56 kb
Odluka o mjestima i uvjetima prodaje robe na malo izvan prodavaonica, 18. 11. 2014. 246,54 kb
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova, 23. 10. 2014. 35,64 kb
odluka o imenovanju članova Predškolske ustanove Dječjeg vrtića Radosno djetinjstvo, 16. 10. 2014 18,48 kb
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i način rada vrtića Radosno djetinjstvo, 29. 9. 2014. 64 kb
Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik Vrtića, 29. 9. 2014. 344,95 kb
Odluka o dotaciji NK Slavonac, 29. 9. 2014. 26,5 kb
Javni natječaj za zakup prostora za postavljanje montažnog objekta, 2. 6. 2014. 28 kb
Odluka o nabavi roba, usluga i radova prema čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi, 16 .5. 2014. 19,85 kb
Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina, 16. 5. 2016 35,5 kb
Suglasnost za korekciju cijene usluge odvoza komunalnog otpada Utvaj, 16. 5. 2014. 29 kb
Odluka o programu javnih radova, 16. 5. 2014. 30,5 kb
Suglasnost za eksploataciju ukljikovodika, 16. 5. 2014. 26,5 kb
Odluka o dotaciji, 16. 5. 2014. 27 kb
Odluka o izgradnji reciklažnog dvorišta, 23. 4. 2014 17,87 kb
Odluka o zakupu javne površine, 23. 4 .2014. 28 kb
Odluka o nabavi komunalne opreme za odvojeno sakupljanje otpada, 23. 4. 2014 18,66 kb
Odluka o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području istočna Slavonija – Vinkovci, izgradnja VS/CS Retkovci, 23. 4. 2014. 17,81 kb
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2012., 23. 4. 2014. 16,97 kb
Odluka o zakupu javne površine, 23. 4. 2014. 29 kb
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, 23. 4.2014 17,45 kb
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013., 23. 4. 2014. 17,02 kb
Odluka o otpisu potraživanja na ime komunalne naknade u zastari pravnim osobama, 3. 3. 2014. 29 kb
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Ivankovo, 23. 2. 2014. 20,72 kb
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ivankovo u 2013. godini, 14. 2. 2014. 72 kb
Odluka o nerazvrstanim cestama, 14. 2. 2014. 55,11 kb
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanaja na području Općine Ivankovo, 13. 2. 2014. 64,5 kb
Odluka o imenovanju povjerenstva za studentske potpore, 13. 2. 2014. 30,5 kb
Program održavanja komunalne infrastrukture, 13. 2. 2014. 26,5 kb
Odluka o imenovanju povjerenstva za jednokratne pomoći, 13. 2. 2014. 18,42 kb
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 13. 2. 2014. 30 kb
Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za 2012 na području Općine Ivankovo, 8. 2. 2012. 32,5 kb
Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe, 13. 11. 2008. 29,5 kb
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Ivankovo, 11. 5. 2007. 1566,01 kb
Odluka o organizaciji i radu dimnačarske službe, 19. 12. 2005. 1650,32 kb
Odluka o izmjeni Odluke o prodaji poljoprivrednih proizvoda izvan prodavaonica, 30. 1. 2003. 389,28 kb