Naselje Prkovci

O naselju Prkovci

Naselja Retkovci i Prkovci smještena su u južnom dijelu Općine, južno od naselja Ivankovo i željezničkog pravca Zagreb-Vinkovci. U oba naselja izgradnja je tekla uz cestovni pravac od Ivankova preko Retkovaca i Prkovaca do Babine grede. U ova dva naselja kao i u Ivankovu način izgradnje je tzv. «ušoreni» dakle kuće duboke, uske parcele s kućama građenim na regulacijskoj liniji, a pozadina namijenjena poljoprivredi i stočarstvu.

Naselje Prkovci razvilo se uz potok Biđ uz gradinu koja je ležala na suprotnoj strani Biđa to se područje danas naziva Gradac.

Prkovci - stanovništvo

STAROST Muški Ženski Svi
0-4 32 20 52
5-9 28 21 49
10-14 22 17 39
15-19 30 22 52
20-24 24 24 48
25-29 23 19 42
30-34 22 7 29
35-39 16 29 45
40-44 26 19 45
45-49 19 16 35
50-54 12 10 22
55-59 13 10 23
60-64 11 15 26
65-69 8 19 27
70-74 14 23 37
75-79 3 8 1
80-84 2 8 10
85-89 1 2 3
90-94 0 1 1
95 i više 0 0 0
Nepoznato 2 2 4
UKUPNO 308 292 600

Prkovci - karta mjesta