Gospodarstvo

Uzimajući u obzir posebnosti Ivankova, odlučan utjecaj na razvitak gospodarstva imali su slijedeći čimbenici:


- zemljište-tlo,


- klimatske prilike

- neposredna blizina relativno velikog grada,

- pučanstvo naselja.

Ivankovo je smješteno u ravnici mečurječja Save i Drave, što omogućuje razvitak poljodjelstva i stočarstva. Vinkovački kraj, koji uključuje i Ivankovo, spada među najproduktivnije krajeve naše države, jer postoji veliki udio obradivih površina, a vrlo malo neplodnog zemljišta. Karakteristično je za Ivankovo nepostojanje prostranih slavonskih šuma u neposrednoj okolici, što nesumnjivo utječe na razvitak gospodarstva i klimatske prilike.

Klima je panonska (kontinentalna). Zime su vrlo hladne, osobito ako ima mnogo snijega, a ljeti vladaju jake vrućine. Oborina ima najviše u proljeće i jesen, a najmanje ljeti. Povoljan odnos izmeću ljetne topline i oborina pogoduje poljodjelstvu, a nestalne klimatske prilike (vlažna ili sušna godina) utječu na prinose biljne proizvodnje, pa time i stočarstva. Jači vjetrovi osjećaju se uglavnom zimi. ali i u jesen i proljeće. To je košava koja danas dopire zapadnije od Ivankova (do Vrpolja).

Ivankovo je jedno od najvećih sela istočne Slavonije. Prema popisu pučanstva 1991. godine, Ivankovo je imalo 6 345 stanovnika što tvori dobru radnu osnovu neophodnu za bavljenje poljodjelstvom (stočarstvom i ratarstvom). a i drugim gospodarsikm granama. Ova činjenica upućuje na izuzetan značaj položaja Ivankova prema većem gradu. Kako se Ivankovo nalazi u neposrednoj blizini Vinkovaca (manje od 10 km). viškovi radne snage mogu se zapošljavati u industriji.

*GOSPODARSTVO IVANKOVA, Stjepan Hrženjak, Marko Landeka, Monografija Ivankovo 2003.

Gospodarstvo Ivankova od odlaska Turaka do osnivanja Vojne granice

Turska uprava uspostavila je timarsko-spahijski sustav kao poseban oblik feudalizma prilagođen turskom osmanlijskom vojnom ustroju. Svu obradivu zemlju, prema ovom sustavu feudalnih odnosa, turska vlast dijeli na feudalne posjede većega ili manjeg opsega. Međusobne odnose posjednika i kmetova (raje) uređuje središnja vlast. Cijeli sustav se temeljio na maksimalnom gospodarskom opterećenju kmetova jer je to bio i uvjet opstojnosti turskoga vojnog ustroja.

Blagodati podneblja omogućavale su raznovrsnu i bogatu ratarsku proizvodnju. Sijalo se žito. ječam, raž proso, zob, leća i raznovrsno povrće (pa i bostan). Zemlja se orala plugom. Područje je obilovalo stokom. govedima, svinjama, konjima, ovcama i kozama i peradi. Držale su se pčele, obrađivali voćnjaci i vinogradi.

Za razvitak gospodarstva značajan je ulaz trgovaca i obrtnika iz raseljenih trgovišta koji su računali na mirniji život i povlašten položaj u većem naselju. Turska državna organizacija odmah je u početku pogodovala tome staležu kao nosiocu civilizacije i prometaču nacionalnog bogatstva. Broj trgovaca i obrtnika se kasnije uvećava dolascima sa strane. Sačuvan je opis Ivankova iz 1702. godine iz kojeg se može djelomično rekonstruirati slika ivankovačkog gospodarstva u tursko vrijeme. U njemu je zabilježeno kako postoji stari voćnjak na uzvišici i ostaci vinograda.


Gospodarstvo Ivankova u Vojnoj granici

Ustroj Vojne granice u velikoj mjeri utječe na ustroj cjelokupnog života, pa tako i gospodarstva, čiji su temelj poljodjelstvo i stočarstvo. Vojna vlast neposredno vodi brigu o radovima oko održavanja i uređenja sela i polja. U uređenje polja spada: podizanje i održavanje ograda, kopanje i čišćenja kanala, sječa suhih i sadnja mladih stabala pored puteva.

Poljodjelstvo

U dobro sačuvanim arhivskim podacima o poljodjelstvu, za Ivankovo možemo iznijeti niz podataka koji govore o ondašnjem stanju poljodjelstva ali i o mnogim drugim segmentima života seljaka garničara. Najstariji sačuvani podaci o prinosima žitarica i stanju seoske žitnice potječu s kraja dvadesetih godina XIX. stoljeća. Budući da je u zimskom razdoblju vrlo često nedostajalo hrane, sela su imala općinske žitnice (u selu su to zvali "žitnjak"; Gemeinde Magazin) iz kojih su seljaci pozajmljivali žitarice, a nakon žetve, sljedeće godine vraćali dug. 0 tome su se vodile vrlo pedantne evidencije iz kojih se vidi da je hranu ponekad uzimalo skoro cijelo selo.

Voćarstvo

Voćarstvo je potkraj dvadesetih godina XIX. stoljeća bilo slabo razvijeno, premda je svaka kuća imala nekoliko stabala voćaka, ali seljaci nisu bili zainteresirani za veću proizvodnju. Najviše je bilo šljiva, koje, prema izvješću iz 1830. godine nisu mogle donijeti veći prihod jer su šljivici bili zapušteni, pa ni prihodi nisu mogli biti značajni (zanimljiva je konstatacija da se u kućama rakija malo pila). Pukovnija je naredila satniji da zasadi voćnjak od 600 m2 s tri table divljih jabuka i krušaka i isto tako 81 komad divljak (ne kaže se kojeg voća). Vojne su vlasti pokušavale voćarstvu dati značajnije mjesto u seoskom gospodarstvu. Pa su i u školama dječaci učili uzgajati i obrezivati voćke, ali su seljaci teško prihvaćali inovacije.

Stočarstvo

Stočarstvo je, uz ratarstvo, bih iznimno važna grana gospodarstva zbog prehrane, svakodnevnih radova i ratovanja. Satnija je vodila brigu o količini i kvaliteti stoke i nastojala povećavati njezin broj, a isto je tako vodila brigu (i evidenciju) o količini prikladnih staja za ishranu stoke. Godine 1827. u satniji je postojao sljedeći broj staja s jaslama i 1jestavama iznađ jasala (gornje jasle). Ivankovo 144, Retkovci 63, Vođinci 56, Novi Mikanovci 25 i Stari Maikanovci 72.

Stokom se trgovalo na povremenim marvinskim (stočnim) sajmovima, koji su u Ivankovu imali dugu tradiciju i koja se održala sve do početka 70-tih godina XX. stoljeća. Preko ljeta stoka je pasla na seoskim pašnjacima. Postojala su tri velika seoska pašnjaka: Slatine, Gorjanski rit i Pavića stan te tri čorde. Pastiri su prema dugogodišnjoj tradiciji birani na jednu godinu prvoga dana iza Nove godine.

Obrt

Obrt je u Vojnoj granici bio slabo razvijen, jer se graničari, zbog raznoraznih dužnosti prema vojnim vlastima, nisu mogli baviti obrtom. Tako je početkom XIX. stoljeća u Slavonskoj granici na 95 ljudi dolazio jedan obrtnik, a u feudalnoj Hrvatskoj jedan obrtnik dolazio je na 89 ljudi. U drugoj polovici XVIII stoljeća formirana su cehovska udruženja obrtnika i u Vojnoj granici, koja su graničarske obrtnike izjednačila s obrtncima u cijlom carstvu, što je značilo da, uz graničarske vlasti, i cehovi mogu podjeljivati majstorsko pravo. Učenje obrta bilo je dozvoljeno samo onim ganičarskim dječacima koji, zbog nekog fizičkog nedostatka, nisu bili sposobni za vojsku. U pravilu obrtom su se bavili doseljenici iz drugih krajeva, a jači zamah obrta u Vojnoj granici nastat će tek u drugoj polovici XIX. stoljeća.

Prvi podaci o broju obrtnika u ivankovačkoj satniji sačuvani su iz 1830. godine kad je cijela satnija imala samo 5 obrtnika u komercijalnom režimu i 7 obrtnika u policijskom režmu, a većina su bili u Ivankovu. U prvoj skupini bili su u Ivankovu 2 lončara i 1 izrađivač konjske opreme (hamova), u Starim Mikanovcima kolar i opančar (Opankenmacher). U drugoj skapini u Ivankovu su postojala 2 bačvara, bravar i 2 krojača, u Starim Mikanovcima bačvar i u Retkovcima krojač

*GOSPODARSTVO IVANKOVA, Stjepan Hrženjak, Marko Landeka, Monografija Ivankovo 2003.


T. O. BOTA, FRANE BOTA, TRG BANA JELAČIĆA 5


T. O. BOTA, FRANE BOTA, GORJANI 159


T. O. PLUS, JELICA MILIČEVIĆ, TRG BANA JELAČIĆA 5


C. B. "DOMAGOJ", IVICA MATANIĆ, GORJANI 22


PEKARA "Mirela", Mirela Šarac, TRG BANA JELAČIĆA 11


KRČMA BEDEM, VINKO VOLODER, TRG BANA JELAČIĆA 9


U. T. O. KATARINA, LJILJANA MEDVED, P. BERISLAVIĆA 16


HT D. D., TRG BANA JELAČIĆA 5


HP SP VUKOVAR, P. URED IVANKOVO, TRG BANA JELAČIĆA 5


DOM ZDRAVLJA, AMBULANTA IVANKOVO, ROJČANI 2


RAJIĆ KOMERCE D. O. O., BOŠNJACI 184


C. B. PARAMOUNT, VLADO KLEN, BOŠNJACI 132


"MATOŠ", Automehaničarski-prijevoznički obrt, autopraonica, trgovina, usluge građevinskim strojem i iznajmljivanje prostora, Tadija Matoš, Ivankovo, Gorjani 302, 377-259


AGRODISKONT, ZVONIMIR MIŠKOVIĆ, BOŠNJACI 102


NELA, VETERINARSKA AMBULANTA, BOŠNJACI 64


C. B. BAN, RADE JELIĆ, TRG BANA JELAČIĆA 5


PATRIČAR D. O. O., DISKONT IVANKOVO, BOŠNJACI 2


INA TRGOVINA D. D., B.S. IVANKOVO, BOŠNJACI 7


VINKOPROM D. O. O., SV. NIKOLE TAVELIĆA 2


HEP DISTRIBUCIJA D. O. O., DP ELEKTRA VINKOVCI, K. ZVONIMIRA 96


T. O. NADA, NADA REPAJIĆ, BOŠNJACI 105


T. O. NADA, NADA REPAJIĆ, BOŠNJACI 171


O. R. A. L. SUDAR, NIKOLA SUDAR, BOŠNJACI 234


O. Z. U. S. STAKLAR, JOSIP PERIĆ, BOŠNJACI 166


VETERINARSKA STANICA D.O.O., V. S. IVANKOVO, BOŠNJACI 40


P. G. FARMA IVANKOVO, IVAN KOPILOVIĆ, BOŠNJACI BB


SALOPEK D. O. O., VLADO SALOPEK, BOŠNJACI 222


O. R. IVAN VULKANIZER, IVAN TOMLJENOVIĆ, GORJANI 77


CALLA D. O. O., GORJANI 212


TRGOVAČKO-ELEKTRIČKI-MEHANIČKI OBRT, PERO JOZINOVIĆ, GORJANI 88


C. B. IMOĆANKA, IVAN KOŠTIĆ, GORJANI 251


F. O. ETNY, SANJA PENAVA, BOŠNJACI 28


F. O. DRAGICA, DRAGICA JURČEVIĆ, GORJANI 218


PRAONICA OZIRIS, MIROSLAV NUJIĆ, GORJANI 184


BOSO D. O. O., PRODAVAONICA IVANKOVO, GORJANI 184


BOSO D. O. O., DISKONT, DISKONT IVANKOVO, TRG BANA JELAČIĆA 7


C. B. TRENK, ZVONKO ĐURIN, GORJANI 18


C. B. BOSS I AUTOPRAONICA, ZLATKO TADIĆ, KOLODVORSKA 46


HŽ ZAGREB, ŽELJ.KOLODVOR IVANKOVO, KOLODVORSKA 27


T. O. SPEKTAR, ROZA PETRLIĆ, J.KOZARCA 3


F. O. BRZICA, MARIJANA BRZICA, IVANKOVO, BOŠNJACI 12


MINIMARKET, DRAGICA ĐEVLAN, ROJČANI 63


C. B. ŠKARO, TIHOMIR ŠKARICA, ROJČANI 100


S. Z. R. MARŠIĆ, IVAN MARŠIĆ, ROJČANI 7


ŽRVANJ D. O. O., GORJANSKI RIT 1


IMPART D. O. O., ŽELJKO STRIČEVIĆ, J. RUNJANINA 115


A. M. R. GARANCIJA, ANTUN KRISTOVIĆ, J. RUNJANINA 2


MT, JADRANKA TOMIĆ, VINOGRADSKA 7


C. B. FAMINGO, SLAVKO TOMIĆ, VINOGRADSKA 5


MIŠKULIN  D. O. O., BRAĆE RADIĆA 13 a


C. B. GRAC, ZVONKO NJEGOVAN, GRAC 35


CVJEĆARNICA IRIS, DANICA STOJANOVIĆ, GROBLJANSKA 18


F. O. MIRJANA, MIRJANA ZUBČIĆ, A. G. MATOŠA 29


KLADIONICA ŽDERIĆ, POSL. IVANKOVO, VINKOVCI, IVANA GUNDULIĆA 5


T. O. DIVA, VESNA BRKIĆ, TRG BANA JELAČIĆA 10


T. O. ANA VOĆARNA, MARIO PUŠKARIĆ, BOŠNJACI 1 a


VIDEOTEKA HIT, ZDENKO ŠKARICA, BOŠNJACI 42


O. P. G. KNEŽEVIĆ, RAJKO KNEŽEVIĆ, BOŠNJACI 57


T. O. AGROSERVIS, IVAN PERIĆ, GROBLJANSKA 2


K. O. FINATEX, A. J. AJIBOLA, M. GUPCA 58


T. O. KRIZMANIĆ, JURE KRIZMANIĆ, GORJANI 9


TREND D. O. O., PROD. IVANKOVO, GORJANI 21


P. T. O. DOMAĆI KRUH, FAZLI UZUNAI, GORJANI 162


L. O. LIMROL, MILAN UGARKOVIĆ, GORJANI 307


P. T. O. JOZINOVIĆ, BRANKO JOZINOVIĆ, GORJANI 313


C. S. VALENTINA, JAKA MAJPRUZ, ŽELJEZNIČKA 17 a


L. R. ŠARAVANJA, VELIMIR ŠARAVANJA, V. NAZORA 1 c


F. O. SPOMENKA,  SPOMENKA MARUŠINAC, V. NAZORA 40


F. O. MARINA, MARIJANA ŠINJORI, MOKARAC 10


K. O. KNEŽEVIĆ, ANTE KNEŽEVIĆ, ZRINJEVAC 2


T. O. SLAVONIJA, JOSIP BOŠKOVIĆ, J. S. RELJKOVIĆA 1


T. O. SLAVONIJA, JOSIP BOŠKOVIĆ, Ž. FAŠIZMA 10 a


L. R. SJAJ, ĐURO CRNKOVIĆ, J. KOZARCA 41 b


OBRT PROLJEĆE, ŽELJKO KARAČIĆ, HERCEGOVAČKA 14


DISKOTEKA DORA, SLAVICA NALETILIĆ, ŽELJEZNIČKA 7 a


IVANOV DVORAC, SALA, GRAC 23 a


CESTORAD D. D., GORJANSKI RIT 1


SER. PROTUP. OPREME, DAMIR KRISTOVIĆ, A. STARČEVIĆA 13


BONUS D. O. O., PRODAVAIBUCA IVANKOVO, GORJANI 77


OZIRIS, vođenje poslovnih knjiga i pružanje intelektualnih usluga, vl. Grujić Mirko, Ivankovo, Bošnjaci 48


RESTORAN CENTAR, ANTUN VRGOČ, TRG BANA JELAČIĆA 10


P. T. O. DVA GOLUBA, ARIF NEZEJ, GORJANI 97


C. B. DOMAGOJ, IVICA MATANIĆ, GORJANI 62


INTERVAL D. O. O., PROD. IVANKOVO, GORJANI 5


VOĆARNA DOGAN, IVICA DOGAN, GORJANI 3


TERMOFRIZ D. O. O., IVANKOVO, BOŠNJACI 122


T. P. O. SALOPEK, JOSIP SALOPEK, GORJANI 270


O. V. I. PLINOINSTALATER, MARINA ANTUNOVIĆ, J. S. RELJKOVIĆA 8


F. O. VERA, VERA NALETILIĆ, ŽELJEZNIČKA 7 a


T. O. MATEJ, NEVENKA MILIČEVIĆ, J. IVAKIĆA 39


P. Z. AGRO-IVANKOVO, POSL. IVANKOVO, KOLODVORSKA 22


MIŠKOVIĆ D. O. O., ZVONIMIR MIŠKOVIĆ, GORJANI 175


MIŠKOVIĆ D. O. O., ZVONIMIR MIŠKOVIĆ, GORJANI 5


P. Z. OSATINA, SEMELJCI, SLATINA 13


U. O. SLASTIČARNA. MLADOST, JUSUF DAUTI, GORJANI 56


PIS  D. O. O., OHRIDSKA 17


T-MOBILE HRVATSKA D. O. O., UL. GRADA VUKOVARA 23


A. M. L. O. MAGELLAN, MATO STANUŠIĆ, BOŠNJACI 211


K. P. T. O. ELLA, MARGITA BODRIK, GORJANI 131


FOTO IVAN, IVICA BILANDŽIĆ, ROJČANI 5


PAN-PAPIRNA INDUSTRIJA D. O. O., PRODAVAONICA IVANKOVO, GROBLJANSKA BB


S. O. AVIVA, MILAN MIŠKULIN, V. NAZORA 44


O. Z. Z. VOZ. OD KOROZIJE, KATA BRKIĆ, V. NAZORA 14


B. O. BARIĆ, ŽELJKO BARIĆ, I. KOZARCA 74


DOMIN MATOŠ, GROBLJANSKA 5, GORJANI 302


S. K. DERBY, VITOMIR PENAVA, BOŠNJACI 28


S. O. MIKUŠ,  VLADO MIKUŠ, GORJANI 7


K. T. O. RUŽA, RUŽA LUKAČEVIĆ, GORJANI 21


C. B. MBA, MARKO BLAŽEVIĆ, GORJANI 62


JI SUYING D. O. O., PRODAVAONICA IVANKOVO, GORJANI 16


TISAK D. D., ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA 2

1.  T. O. MEROLINO 1 , ZORA PERAK, GLAVNA 14

2.  HŠ D. O. O. ŠUMARIJA PRKOVCI, GLAVNA 21

3.  LIMARSKI OBRT, TOMISLAV KROG, GLAVNA 52

4.  T. O. MEROLINO 2, ZORA PERAK, GLAVNA 28

5.  POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ANDRIJAŠEVCI, P. J. 1, PRKOVCI, GLAVNA 28

C. B. LANTERNA, RETKOVCI, STROSSMAYEROVA 4


T. O. PLUS, JELICA MILIČEVIĆ, B.RADIĆA 3


T. O. PLUS, JELICA MILIČEVIĆ, B.RADIĆA 63


DOM ZDRAVLJA VINKOVCI, AMBULANTA RETKOVCI, B. RADIĆA 3


T. O. PERIĆ, BARICA PERIĆ, B. RADIĆA 1


C. B. KOD FIRGE, JELENA PETRINIĆ, ANDRIJAŠEVAČKA 6


C. B. GROF, MIRO STARINEC, B. RADIĆA 8


F.O. BARBARA, BARICA PERIĆ, B. RADIĆA 7


T. O. PAŠKO, PAŠKO MATOZAN, KVATERNIKOVA 20


PRGIĆ D. O. O., B.RADIĆA 4


P. T. O. DVA GOLUBA  P.B.6,  ARIF NEZEJ, B. RADIĆA 5


TINA  D. O. O., B.RADIĆA BB


HP SP VUKOVAR, P.URED RETKOVCI, B.RADIĆA 3


POKROVAC D. O. O., TOMISLAV POKROVAC, KVATERNIKOVA 54


P. Z. AGRO-IVANKOVO, POSLOVNICA RETKOVCI, M. GUPCA 45


JANA TEX, BARICA PERIĆ, B. RADIĆA 7


PEKARA SNAJDER, ADAM SNAJDER, B. RADIĆA 1


P. T. O. BRAJKO, RETKOVCI, M. GUPCA 37